AKİB Beynəlxalq Sülh Gənclər Qrupuna (IPYG) üzv qəbul edilibAVPU became a member of IPYG

Bu yazı Xəbərlər kateqoriyasına göndərilmişdir. Daimi bağlantını seçilmişlərinizə əlavə edin.