Könüllülük və Şəbəkələşmə mövzunda gənclərlə görüş keçirilib.It was meeting with the youth about “volunteering and networking”

Beynəlxalq Könüllülər Günü münasibətilə Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyinin rəhbəri İmaməddin Quliyevin təqdimatında Könüllülük və Şəbəkələşmə mövzunda Gənclər Evi könüllüləri ilə görüş keçirilib.

Təlimə keçməzdən əvvəl təlimçi auditoriya ilə tanış olub və onlar üçün könüllü hansı mənanı kəsb edir sualına cavablar aldı.Təlim əsnasında müxtəlif mövzulara toxunuldu.

”Könüllülük nədir”,”Könüllülüyün məqsədi nədir”,Niyə könüllü oluruq”,Könüllülük fəaliyyətinin təşkilatçısı”,”Könüllülük fəaliyyətinin növləri”,”Azərbaycanda könüllülük”kimi bir çox mövzularla auditoriyanın diqqətini cəlb etdi.Təlimdə 25 könüllü və “Gənclər evi”könüllülərin rəhbəri Sona Salmanda iştirak etmişdir.Sonda isə təlimçi könüllülərlə birgə xatirə fotosu çəkdirdi.

Regard for International Volunteer Day, president of AVPU Imamaddin Guliyev hold a presentation on the topic of networking and volunteering to the “Youth House” volunteers. Before the start of training, trainer got acquainted with audience and asked the participants about volunteerism and they answered.  Various topics were discussed during the training.

Issues like “What is volunteerism?”, “What is the purpose of volunteerism?”, “Why become a volunteer? “, “ Volunteer work organizer” “, ” Types of volunteering activities”, “Volunteering in Azerbaijan”  attracted the attention of audience.  25 volunteers and Sona Salman, head of “Youth House” volunteers  participated in the training. At the end of the training,  memory photo was taken.

Bu yazı Xəbərlər kateqoriyasına göndərilmiş və , ilə etiketlənmişdir. Daimi bağlantını seçilmişlərə əlavə dein.