BayramlarHolidays

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

Maddə 105. Bayram günləri

1. Azərbaycan Respublikasının bayram günlərinə aşağıdakılar aiddir:

[toggle title=”YENİ İL BAYRAMI (1 və 2 yanvar);” hidden=”true”]Yanvar ayı (latınca “Yanvarus”) Roma allahı Yanusun şərəfinə adlandırılmışdır. Qriqori təqvimində ilin birinci ayıdır. Qriqori təqvim 1582-ci ildə qəbul edilmişdir. Rusiyada I Pyotrun fərmanına əsasən Yuli təqviminə keçilmişdir. Həmin fərmana görə yanvarın 1-i İsa peyğəmbərin təvəllüd günü ilin əvvəli kimi qəbul edilmiş və XVIII əsr 1701-ci il yanvarın 1-dən başlanmışdır. 1918-ci ildə Sovet Rusiyası hökumətinin başçısı V.İ.Leninin imzaladığı dekretlə Qriqori təqvimi qəbul edilmişdir. Beləliklə, Qriqori və Yuli təqvimləri arasında XX əsrdə 13 günə bərabər olan fərq aradan qaldırılmışdır. 1918-ci il yanvarın 31-dən sonrakı gün fevralın 13-ü hesab edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında illərin hesablanması üçün əvvəlki kimi, yenə Qriqori təqvimindən istifadə olunur. Buna müvafiq olaraq, yanvarın 1-i istirahət günü kimi qeyd edilir. 2006-cı ildən başlayaraq, yanvarın 1 və 2-si bayram günləri hesab edilir və iş günü olmayan istirahət günləri kimi qeyd olunur. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşürsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ” hidden=”true”]8 mart qadınların iqtisadi, siyasi və ictimai hüquq bərabərliyi uğrunda mübarizədə beynəlxalq həmrəyliyi günüdür. Beynəlxalq qadınlar gününün bayram edilməsi haqqında qərar sosialist qadınların 1910-cu ildə Kopenhagendə keçirilmiş 2-ci beynəlxalq konfransında Klara Setkinin təklifi ilə qəbul edilmişdir. İlk dəfə 1911-ci ildə Almaniya, Avstriya, İsveçrə və Danimarkada qeyd olunmuşdur. Rusiyada həmin gün ilk dəfə 1913-cü ildə, Azərbaycanda 1917-ci ildə bayram edilmişdir. 1914-cü ilə qədər bu bayram müxtəlif günlərdə qeyd olunurdu. Beynəlxalq qadınlar gününün martın 8-də qeyd edilməsi ənənəsi Avstriya, Macarıstan, Rusiya, ABŞ və digər dövlətlərin qadınları həmin günü bayram hesab etmək barədə razılığa gəldikdən sonra yaranmışdır. O vaxtdan bəri martın 8-ni bütün ölkələrdə həm də sülh uğrunda mübarizədə həmrəylik günü kimi də qeyd edirlər. 1965-ci ildə Azərbaycan SSRİ-də martın 8-i iş günü hesab olunmayan bayram günü elan edilmişdir. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra martın 8-i öz bayram statusunu saxlamışdır. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”9 MAY – FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ GÜNÜ” hidden=”true”]İkincü dünya müharibəsi (1939-1945) bəşəriyyət üçün dəhşətli, faciəli fəlakətlər dövrü kimi yadda qalmışdır. Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945) Azərbaycan xalqı həm ön, həm də arxa cəbhədə çox böyük qəhrəmanlıq və şücaət nümunələri göstərmişdir. Qısa müddətdə respublikada 87 qırıcı batalyon, 1124 özünümüdafiə dəstəsi yaradılmışdı. 1941-1945-ci illərdə Azərbaycanın 600 mindən çox igid oğlu və qızı cəbhəyə yollanmışdı. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinə qədər şərəfli döyüş yolu keçmişdir. Həmvətənlərimizin təqribən 130 nəfəri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş, 30 nəfəri “Şöhrət” ordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif edilmişdir. Azərbaycandan olan 170 min əsgər və zabit SSRİ-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif olunmuşdur. İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Gəray Əsədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacıbaba Zeynalov və bir çox başqaları öz şücaətləri ilə xalqımızın tarixinə yeni səhifələr yazmışlar. İqtisadiyyatı cəbhəyə xidmət istiqamətinə yönəltmək məqsədi ilə respublikada böyük işlər aparılırdı. Qısa müddətdə Bakı döyüşən ordu üçün silah-sursat cəbbəxanasına çevrilmişdi. Böyük çətinliklərə baxmayaraq, neftçilərimiz qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərir, cəbhəni və sənayeni yanacaqla təmin edirdilər. Akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi altında aviasiya benzini alınmasının yeni texnologiyası yaradılmışdı. Neftçilərimizin fədakar əməyi sayəsində Azərbaycan tarixində neft hasilatı üzrə rekord göstərici əldə edilmiş, 1941-ci ildə 23,5 milyon ton “qara qızıl” çıxarılmışdı. Bu, SSRİ-də çıxarılan bütün neftin 71,4 faizini təşkil edirdi. Bütövlükdə müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin və digər neft məhsulları vermişdilər. İnamla demək olar ki, Bakı nefti faşizm üzərində qələbənin əsas amillərindən biri olmuşdur. Təkcə onu demək kifayətdir ki, hər beş təyyarədən dördü, hər beş tankdan dördü, hər beş avtomobildən dördü Bakıdan göndərilən yanacaqla işləyirdi. Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının kütləvi qəhrəmanlıq və fədakarlığını nümayiş etdirdi. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”28 MAY – RESPUBLİKA GÜNÜ” hidden=”true”]XX əsr tarixə təkcə elm və texnika əsri kimi deyil, həm də milli dirçəliş, müstəmləkə imperiyalarının dağılması, milli dövlətlərin yaranması əsri kimi düşmüşdür. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Fevral inqilabı nəticəsində çar mütləqiyyəti devrildi. Ölkədə çarizmin məzlum vəziyyətə saldığı xalqların milli hərəkatı başlandı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) – müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradıldı. Bu respublika millətimizin tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. 1990-cı ildən Respublika günü – dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi günü dövlət bayramı kimi qeyd edilir. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”15 İYUN – AZƏRBAYCAN XALQININ MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ ” hidden=”true”]1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etdi. Lakin müstəqilliyin ilk illəri siyasi hakimiyyət boşluğu və dövlətin əsaslarının, ordu və dövlət təhlükəsizliyi orqanları da daxil olmaqla, dövlətin bütün təsisatlarının boşluğu ilə əlamətdar idi. Ermənistanın ilhaqçılıq niyyəti güdəntəcavüzü respublikada vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi. 1993-cü ilin yayında Azərbaycanda real vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yaranmışdı. Vətənin bu ağır dövründə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun bizim tariximizə Milli qurtuluş günü kimi daxil oldu. 1997-ci ilin iyun ayında Milli Məclis ictimaiyyətin rəyi ilə razılaşaraq, həmin günü bayram elan etdi. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”26 İYUN – AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ GÜNÜ ” hidden=”true”]1991-ci il oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti ordu yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. Azərbaycan Prezidentinin 1998-ci il 22 may tarixli Fərmanına əsasən, iyunun 26-sı Silahlı Qüvvələr günü elan edilmişdir. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”18 OKTYABR – DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ” hidden=”true”]1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında Bəyannamə qəbul edildi. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilmiş tarixi sessiyasında “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktı yekdilliklə qəbul edildi. 1991-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasında ümumxalq səsverməsi – referendum keçirildi. Referendum bülletenlərində yalnız bir sual vardı: “Siz “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktına tərəfdarsınızmı?” Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin lehinə səs verdi. 1992-ci ilin mayında Milli Məclis (parlament) Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnini (musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, sözləri Əhməd Cavadındır), bir müddət sonra isə Dövlət bayrağı və üzərində alov dilləri olan səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş Dövlət gerbini təsdiq etdi.[/toggle]

[toggle title=”9 NOYABR – AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ DÖVLƏT BAYRAĞI GÜNÜ ” hidden=”true”]Azərbaycanın Dövlət bayrağı ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il 9 noyabr tarixli qərarı ilə milli bayraq kimi qəbul edilmiş və 1920-ci ilin aprelinə qədər dövlət rəmzi kimi istifadə olunmuşdur. Tariximizin sovet dövründə o, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı ilə əvəz edilmişdir. Dağlıq Qarabağ ətrafında cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər zamanı ziyalıların təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı qeyri-rəsmi olaraq 1988-ci il noyabrın 17-də Bakıda indiki Azadlıq meydanında qaldırılmışdır. Rəsmi olaraq bu bayraq Azərbaycan ərazisində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin 1990-cı il 19 yanvar tarixli qərarı əsasında Naxçıvan Ali Sovetinin binası üzərində ucaldılmışdır. Həmin qərar səkkiz gün sonra Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən ləğv edilsə də, 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunmuşdur. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan ictimaiyyətinin tələbi ilə Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Dövlət bayrağı haqqında Qanun qəbul edərək üçrəngli bayrağa Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı statusunu vermişdir. 1991-ci il oktyabrın 18-də müvafiq Konstitusiya aktı ilə dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edərkən onun dövlət rəmzlərini, o cümlədənDövlət bayrağını qəbul etmişdir. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”12 NOYABR – KONSTİTUSİYA GÜNÜ ” hidden=”true”]Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyası Azərbaycan dövlətinin sayca dördüncü Konstitusiyası olub onun yeni tarixi modifikasiyasını əks etdirir. Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya quruculuğunun tarixi, əsasən, onun SSRİ-nin tərkibində olduğu dövlət təsadüf edir. Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-da I Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul edilmişdir. 1925-ci il martın 14-də IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının yeni, SSRİ-nin 1924-cü il Konstitusiyasına müvafiq redaksiyası qəbul olundu. 1978-ci il aprelin 21-də Azərbaycan SSR-in yeni, ölkə tarixində yeni mərhələnin reallıqlarını əks etdirən Konstitusiyası qəbul edildi. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra yeni Konstitusiya hazırlanması zərurəti yarandı. Bu məqsədlə Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə xüsusi komissiya yaradılmışdı. 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilmiş referendumda xalqın iradəsinə uyğun olaraq bu yeni Konstitusiya qəbul edildi. 1995-ci il Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğunun əsasını qoymuşdur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətni 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir. Noyabrın 12-si ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günü kimi qeyd edilir.[/toggle]

[toggle title=”17 NOYABR – MİLLİ DİRÇƏLİŞ GÜNÜ” hidden=”true”]1988-ci ilin ilk günlərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq təcavüzü başlandı. Ermənistanın hakimiyyət orqanları Sovet İttifaqı rəhbərliyinin səhlənkarlığından istifadə edərək, 200 min nəfərdən çox azərbaycanlının daimi yaşayış yerlərindən qovulmasına faktiki sanksiya verdi. Ermənistan rəhbərliyinin və Kremlin əməllərinə etiraz əlaməti olaraq, 1988-ci il noyabrın 17-də Bakının baş meydanında – Azadlıq meydanında Azərbaycan ictimaiyyətinin müddətsiz mitinqi başlandı. 1992-ci ildən bəri noyabrın 17-si Milli Dirçəliş günü kimi qeyd edilir.[/toggle]

[toggle title=”31 DEKABR – DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ” hidden=”true”]Hər il dekabrın 31-i azərbaycanlıların milli həmrəyliyi günü kimi qeyd edilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində – İranda (Cənubi Azərbaycan), Türkiyədə, Almaniyada, Fransada, Böyük Britaniyada, ABŞ-da, Yaxın Şərq ölkələrində on milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanlıların ən böyük diasporu Rusiyadadır və 1,5-2 milyon nəfəri əhatə edir. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra diasporun ictimai statusu dəyişmiş, o, Azərbaycan xalqının rifahı naminə özünün geniş əhatəli fəaliyyətini gücləndirmişdir. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 31 dekabr Azərbaycanlıların milli həmrəyliyi günü elan edilmişdir. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”NOVRUZ BAYRAMI” hidden=”true”]Novruz bayramı baharın gəlişi şərəfinə qeyd edilir və yeni ilin qarşılanmasını bildirir. Baharın ilk günü təqvimdə Günəşin illik dövr etməsinin başa çatdığını göstərir. Novruz bayramının tarixi kökləri çox qədim dövrlərə – Zərdüşt peyğəmbərin zəmanəsinə aiddir. Bu isə təqribən 3700-5000 il deməkdir. Qədim Babilistanda bu bayram Nisan ayının 21-də (mart, aprel) başlanır və 12 gün davam edirdi. Bu 12 günün hərəsinin öz ritualları (mərasimləri) və öz əyləncələri vardı. Ən qədim yazılı abidələrdə göstərilir ki, Novruz bayramı bizim eradan əvvəl 505-ci ildə yaranmışdır. İslam dini Novruz bayramına dini çalarlar gətirmişdir. Lakin Firdovsi, Rudəki, İbn Sina, Nizami, Sədi, Hafiz kimi böyük mütəfəkkirlər dəlillərlə göstərirdilər ki, Novruz bayramı İslamdan çox-çox əvvəl yaranmışdır. Novruz bayramına həsr edilmiş əsərlərə misal olaraq Nizaminin “Siyasətnamə”, Ömər Xəyyamın “Novruznamə” əsərlərini göstərmək olar. Odlar yurdu Azərbaycan atəşpərəstliklə bağlı zəngin ənənələrə malikdir. Bu baxımdan Novruz ruhun təmizlənməsi rəmzidir. Novruzdan əvvəlki axır çərşənbə ərəfəsində tonqallar yandırılır və yaşından, cinsindən asılı olmayaraq, hər kəs bu bərəkətli odun üstündən yeddi dəfə tullanmalıdır. Eyni bir tonqalın üstündən yeddi dəfə və ya yeddi tonqalın hərəsinin üstündən bir dəfə tullanmaq lazımdır. Bu ritualı yerinə yetirərkən “Mənim sarılığım sənə, sənin qızartın mənə keçsin” demək lazımdır. Novruz tonqalının üstünə heç vaxt su tökmürlər. Tonqal özü sönəndən sonra oğlanlar və qızlar onun külünü yığıb evdən uzağa aparırlar. Bu o deməkdir ki, bütün pisliklər həmin külə qarışaraq gedir. Su ilə təmizlənmə suyun təmizləyici qüvvəyə malik olması barədə təsəvvürlərlə bağlıdır. Novruz günlərində arx üstündən tullanmaq ötən ildə edilmiş günahları yumaq deməkdir. Belə bir adət də var: İlin son gecəsində adamlar bir-birinin üstünə su çiləyirlər. Xalq inamına görə, axır çərşənbə gecəsi çaylar və arxlar dayanır, hamı və hər şey, hətta ağaclar da yerə əyilərək suya təzim edirlər. Yeni il axşamında kim bu sudan içərsə, o, xəstələnməz. Novruzun zirvəsi köhnə ilin öz səlahiyyətlərini yeni ilə təhvil verməsidir. Qədimdən yaranmış ənənələrə görə, həmin vaxtda Novruzun şərəfinə toplardan və tüfənglərdən atəş açırlar. N.Dubrovin hələ XIX əsrdə bu barədə yazırdı: “Azərbaycanda baharın gəlməsini şəhərlərdə və kəndlərdə toplardan açılan yaylım atəşi ilə bildirirdilər”. Azərbaycanda Novruz bayramı şərəfinə təntənələrdə iştirak etmiş Adam Oleari isə yazırdı: “Münəccim astronomik cihazdan və Günəş saatından istifadə etməklə Günəşin hündürlüyünü təyin edərək, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi anda bildirdi: “Təzə il gəldi”. Elə həmin anda şəhər qüllələrindəki toplardan yaylım atəşi açıldı, qala divarlarından musiqi sədaları eşidildi. Beləliklə, Bahar bayramı başlandı” (1637). Novruzda süfrədə adları “S” hərfi ilə başlayan yeddi xörək, habelə sumax, sirkə, süd, səməni, səbzi və sair olmalıdır. Süfrəyə güzgü və şamlar, güzgünün qabağına boyanmış yumurtalar qoyulur. Bütün bunların hər birinin rəmzi mənası var: şam – insanları bədnəzərdən qoruyan od, işıq, güzgü isə aydınlıq deməkdir. Ənənəyə görə, bayramın birinci günündə hər kəs öz evində olmalıdır. Xalq içində deyərlər: “Əgər Novruzun birinci günündə öz evində olmasan, yeddi il evinə həsrət qalacaqsan”. Keçmişdə Novruz bayramı günündə evin bayır qapısı, bir qayda olaraq, bağlanmırdı. Novruzun birinci günü bütün gecə işıq yanır, çünki işığın sönməsi bədbəxtlik əlamətidir. Kəndlilər Novruz bayramını qeyd edərkən yeni ilin quraqlıq, yoxsa yağmurlu, məhsuldar, yoxsa qıt olacağını müəyyən edirlər. Ənənəyə görə, Novruzun birinci günü bahar, ikinci günü yay, üçüncü günü payız və dördüncü günü qış hesab edilir. Əgər birinci gün hava küləksiz və aydın olsa, deməli, il məhsuldar olacaqdır. Novruz insanların çox xoşladığı, onlara şən ovqat bəxş edən bayramdır. Novruz Azərbaycan xalqının ənənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən bayramdır. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”QURBAN BAYRAMI – 2 GÜN” hidden=”true”]Dini mərasim olan Qurban bayramı bütün müsəlman aləmində hər il qeyd edilir. Qurban kəsmək mərasimi islamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuşdur. Hicri tarixinin ikinci ilində, Məhəmməd Peyğəmbər Mədinədən Məkkəyə köçəndən sonra islam aləmində qurban kəsmək adəti yoxsullara və yetimlərə kömək, arzuların çin olması üçün sədəqə verilməsi kimi yeni mənalar kəsb etdi. Dini mərasim olan qurban kəsilməsi İbrahim Peyğəmbərlə bağlı bir əhvalatdan sonra yaranmışdır. O, yuxuda görür ki, Allah İbrahimin ona inamını sübut etmək üçün oğlu İsmayılı qurban kəsməsini əmr edir. Əsl dindar olan İbrahim Allahın bu əmrini yerinə yetirməyə, İsmayıl da qurban kəsilməyə hazır idi. Qurban bayramı zamanı hər bir imkanlı müsəlman bir heyvanı qurban kəsməli, onun ətini yoxsullara və yetimlərə paylamalıdır. Qurban kəsmək insanın həqiqi etiqad ucalığına yüksəlmək məqsədi güdür. Quranda bununla əlaqədar deyilir: “Onların nə əti, nə də qanı Allaha çatacaq. Ona sizdən ancaq təqva (Allahdan qorxma) çatacaqdır”. (22:37) Qurban bayramı 2 gün qeyd edilir. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

[toggle title=”RAMAZAN BAYRAMI – 2 GÜN” hidden=”true”]Müqəddəs Ramazan ayı müsəlmanlar üçün Hicri tarixinin ikinci ilində (Miladi tarixin 622-ci ilində) müəyyən edilmişdir. Ramazan ayı insanlara Allahın göstərişlərini bütün qəlbi ilə qəbul etməyi, cismani və ruhi sınaqlardan keçməyi təlqin edir. Müsəlmanlar bu ayda oruc tuturlar. Orucluğun tarixi Hicri təqviminin ikinci ilindən başlanır. O vaxt Məhəmməd Peyğəmbər Mədinədə müsəlmanlar üçün Ramazan ayını müəyyən etmişdir. Allah Quranı müsəlmanlara məhz Ramazan ayının son on gecəsinin birində nazil etmişdir. Deyilənə görə, bu hadisə həmin ayın 23-dən 24-nə və ya 26-dan 27-nə keçən gecə baş vermişdir. Həmin gecə “leylət əl-Qədr”, yəni güclü və qüdrətli gecə adlanır. Quranda bu gecə barədə deyilir: “Biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik. Sən haradan biləsən ki, Qədr gecəsi nədir?! Qədr gecəsi min aydan da xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh (Cəbrayıl) öz Rəbbinin izni ilə hər bir əmrə görə enirlər. O (gecə), sübh açılana qədər bir salamatlıqdır” (97:1-5). Orucluq dövründə günün işıqlı vaxtında yeməyə, siqaret çəkməyə, ər-arvad vəzifələrini icra etməyə və başqa əməllərə icazə verilmir. Uşaqlar, hamilə qadınlar, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, döyüşçülər və səfərdə olanlar oruc tutmaqdan azaddırlar. Orucluq təzə Ayın göründüyü andan başlanır və 29-30 gün davam edir. Quranda deyilir: “Sübh çağı ağ sap qara sapdan seçilənə qədər yeyib-için. Sonra da gecəyə qədər orucunuzu davam etdirin” (2:187). Orucluq hələ islamdan əvvəldə mövcud olmuşdur. Bu barədə Quranda deyilir: “Sizdən əvvəlkilərə fərz qılındığı kimi sizə də oruc tutmaq fərz qılınmışdır ki, bəlkə Allahdan qorxasınız” (22:183). Orucluq id-əl-fitr bayramı ilə başa çatır. Həmin gün bütün varlı və imkanlı müsəlmanlar kasıb müsəlmanlara kömək etməyə borcludurlar. 1993-cü ildən Orucluq bayramı dövlət səviyyəsində qeyd edilir. Ramazan bayramı 2 gün qeyd olunur. Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hesab edilmir.[/toggle]

2. Yeni il bayramı, Qadınlar günü, Faşizm üzərində qələbə günü, Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü, Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı günü, Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü, Novruz bayramı, Qurban bayramı və Ramazan bayramı iş günü hesab edilmir.

3. İş günləri hesab edilməyən bayram günlərində işçilərin işə cəlb olunmasına yalnız bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda yol verilə bilər.

4. Novruz bayramı, Qurban bayramı və Ramazan bayramının keçiriləcəyi günlər növbəti il üçün dekabr ayının sonunadək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilib əhaliyə elan olunur.

5. Həftələrarası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı növbəti iş gününə keçirilir.

6. Qurban bayramı və Ramazan bayramları iş günü hesab olunmayan başqa bayram günü ilə üst-üstə düşdükdə növbəti iş günü istirahət günü hesab edilir.

7. Bayram və həftələrarası istirahət günləri biri digərindən əvvəl və ya sonra gələrsə, iş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə bu iş və ya istirahət günlərinin yeri dəyişdirilə bilər.

The Labor Code of the Republic of Azerbaijan

Article 105. Holidays

1. The following is deemed as the holidays of the Republic of Azerbaijan:

[toggle title=”The New Year’s Day (1 and 2 January)” hidden=”true”]anuary is named for Janus (Ianuarius in Latin), the Roman God. It is the first month of Gregorian calendar. The Gregorian calendar has been adopted in 1582. In Russia, the Julian calendar has been enabled by the Order of Peter the Great. In accordance with the said Order, the day of the 1st January – Birth of Jesus – has been named as the beginning of the year and XVIII century has begun from the 1st January 1701. In 1918, the Gregorian calendar came back in force at the basis of the Decree signed by V.I.Lenin, head of government of the Soviet Russia. Doing this way, the difference between the Gregorian and the Julian calendars which was just 13 days in XX century, has been abolished. So, the day after January 31, 1918 came as the 13th of February of the same year. As it was in the past, the Gregorian calendar system is used in the Republic of Azerbaijan. Accordingly, the 1st of January is celebrated as the day-off. Starting from 2006, January 1 and 2 are deemed as holidays and celebrated as days-off, e.g. non-working days. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”The Women’s Day (8 March)” hidden=”true”]8 March – the International Day of Women’s Solidarity for their struggle to achieve economic, political and social equality. The decision to celebrate the International Women’s Day has been taken by the proposal of Clara Zetkin in the second International Conference of women socialists held in 1910 in Copenhagen. For the first time, this Day has been celebrated in Germany, Austria, Switzerland and Denmark. It has been noted in Russia in 1913, in Azerbaijan – in 1917. Till 1914, this holiday was marked in various days. The tradition to celebrate the International Women’s Day came in the result of general agreement between women of Austria, Hungary, Russia, US and other States to deem it as the holiday. Since those days, every country in the world is celebrating the 8th of March also as the Day of Solidarity and Struggle for Peace. March 8 has been announced as non-working holiday in 1965 in the Soviet Azerbaijan. After Azerbaijan has gained its independence, the 8th of March has retained its status of holiday. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”The Victory Day over fascism (9 May)” hidden=”true”]The Second World War (1939 – 1945) has turned into the period of terrible and tragic events for all mankind. During the Great Patriotic War (1941 – 1945), the Azerbaijani people has demonstrated very good examples of the great heroism and bravery in frontline and behind it. In a very short period of time, 87 fighting battalions, 1124 self-defense detachments have been formed in the Republic. In 1941 – 1945, more than 600 thousands brave sons and girls from Azerbaijan have left Azerbaijan to fight the enemy. The Azerbaijani divisions have made the glorious frontline records from Caucasus to far Berlin. Almost 130 of our fellow compatriots are awarded the title of Hero of the Soviet Union, 30 were given the Order “the Glory”. 170 thousands of soldiers and officers from Azerbaijan were awarded various orders and medals of USSR. Hazi Aslanov, two times Hero of the Soviet Union, Israfil Mamedov, Ruslan Vezirov, Adil Guliyev, Ziya Buniyatov, Gheray Asadov, Melik Maharramov, Mehdi Huseynzade, heroes of the Soviet Union, generals like Mahmud Abilov, Akim Abbasov, Tarlan Aliyarbekov, Hajibala Zeynalov and many other have written new pages in the history of our people by their bravery. Large scale works have been fulfilled in the Republic to change the rails of national economy for serving the frontline. During short period of time, Baku has become the vast munitions warehouse for the fighting Army. In spite of unprecedented difficulties, our oil workers have sought to ensure fuel supplies to the frontline and the industries by demonstrating their resolve and heroic actions. Under the leadership of Academician Yusif Mamedaliyev, the new technology has been invented to produce the aircraft motor gasoline. In oil history of Azerbaijan, a record indicator of oil production has been attained thanks to the hard work of our oil specialists. It was equal to 23,5 million tones of black gold which made 71.4 % of all oil extracted in USSR. In general, during wartime, oil workers of Azerbaijan have supplied 75 million tons of oil, 22 million tons of petrol and other oil products to the whole country. We can surely say that the Baku oil was one of main factors of the victory over fascism. Suffice it to say that every fourth out of five aircraft, five tanks, five automobiles have running by the Baku petrol. The Great Patriotic War has demonstrated the mass heroism and bravery of the Azerbaijani people. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”The Republic Day (28 May)” hidden=”true”]XX Century has entered into the history not only as the Century of science and technology, but also as the period of the national revival, collapse of colonial Empires and formation of the national States. The Tsar was overthrown in Russia in the result of the February Popular Revolution of 1917. The national movement of peoples succumbed to the Tsarist power has got a steep development in the country. The Azerbaijani Democratic Republic (1918 -1920) has been established on May 28, 1918. It became the first secular, democratic State in Islamic East and laid down in the historical memory of the nation as the first experience of the Azerbaijani Statehood. Starting from 1990, the Republic Day – the Day of restoration of the State independence is celebrated as the State holiday. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”The Day of National Salvation of the Azerbaijani People (15 June)” hidden=”true”]Azerbaijan has gained its independence in October 1991. But first years of independence were marked by the vacuum of the political power and total crisis of the State’s foundations and all its institutions, including army and national security bodies. The situation was further exacerbated by irredentist aggression of Armenia. Real menace of civil war became apparent in Azerbaijan in summer, 1993. During such vitally important times for the Motherland, Heydar Aliyev came back to power. He has been elected as the Chairman of the Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan on June 15, 1993. Since that time, the 15th of July has laid into our history as the Day of the National Salvation. In June 1997, the Milli Mejlis has announced this day as holiday in accordance with public opinion. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”The Armed Forces Day (26 June)” hidden=”true”]The Supreme Council of the Republic of Azerbaijan has adopted the Law on the Creation of the National Army on October 9, 1991. The 26th of June has been announced as the Armed Forces Day in accordance with the Decree of the President of Azerbaijan dated May 22, 1998. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”The National Independence Day (18 October)” hidden=”true”]The Declaration on the State Independence of the Republic of Azerbaijan has been adopted in the extraordinary session of the Supreme Council of the Republic of Azerbaijan on August 30, 1991. The historic session of the Supreme Council of the Republic of Azerbaijan held on October 18, 1991 was known by the unanimous adoption of the Constitutional Act “On the State Independence of the Republic of Azerbaijan”. The nationwide voting took place in the Republic of Azerbaijan on December 29, 1991. The ballots of this referendum have reflected the only question: “Are you for the Constitutional Act “On the State Independence of the Republic of Azerbaijan”? The people of Azerbaijan has voted for the State independence. In May 1992, the Milli Majlis (Parliament) has adopted the State Anthem of the Republic of Azerbaijan (music by Uzeir Hajibeyov, lyrics by Ahmed Javad) and later on, the State flag, the State Coat-of-Arms depicting eight points star with the flames.[/toggle]

[toggle title=”State Flag Day of Azerbaijan (9 November)” hidden=”true”]State flag of Azerbaijan was adopted as a national flag for the first time by the decision of the Azerbaijan Democratic Republic dated 9 November 1918, and was used as a state symbol until April of 1920. During the Soviet period of our history, it was replaced with the flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. During the social-political processes ongoing around the Nagorno-Karabakh, the flag of the Azerbaijan Democratic Republic was raised unofficially on the present-day Azadlyg Square of Baku on 17 November 1988 with initiative of intellectuals. This flag was hoisted officially in the territory of Azerbaijan over the building of the Supreme Soviet of Nakhchivan, according to the decision adopted by the Supreme Soviet of the Nakhchivan Autonomous Republic dated 19 January 1990. Despite the revocation of this decision by the Azerbaijan SSR Supreme Soviet 8 days later, during the session of the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic on 17 November 1990, chaired by national leader Heydar Aliyev, the flag of the Democratic Republic of Azerbaijan was adopted as the state flag of the Nakhchivan Autonomous Republic. On 5 February 1991, due to demands of Azerbaijani society, the Supreme Soviet of Azerbaijan Republic adopted a decree on state flag, granting the tricolor flag the status of state flag of the Republic of Azerbaijan. On 18 October 1991, the Azerbaijan Republic, having restored its independence by a relevant Constitutional Act, while announcing itself the heir of the Azerbaijan Democratic Republic adopted the latter’s state symbols, including the State Flag. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”The Constitution Day (12 November)” hidden=”true”]The Constitution of the Republic of Azerbaijan which adopted in 1995 became the fourth Constitution of the Azerbaijani State reflecting its new historical modification. The history of the constitutional formation of the Republic of Azerbaijan mainly relies upon the period when Azerbaijan was the part of USSR. The first Constitution of Azerbaijan was adopted on May 19, 1921 in the First All-Azerbaijani Congress of Soviets. A new redaction of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, which was in line with the relevant Constitution of USSR of 1924, has been adopted on March 14, 1925 in IV All-Azerbaijani Congress of Soviets. The new Constitution of the Azerbaijani Soviet Socialist Republic has been enacted on April 21, 1978 which reflected the realities of a new historical stage in the history of the country. As the independence was gained, it became necessary to draft a new Constitution. For this reason, a special commission has been established under the leadership of President Heydar Aliyev. The Constitution has been adopted in accordance with the expressed public will in referendum held on November 12, 1995. The Constitution of 1995 has laid the foundations of the statehood building in the Republic of Azerbaijan. The text of the Constitution of the Republic of Azerbaijan consists of 5 sections, 12 chapters and 158 Articles. The 12th of November is celebrated in the country as the Constitution Day of the Republic of Azerbaijan.[/toggle]

[toggle title=”The National Revival Day (17 November)” hidden=”true”]First days of 1988 were marked by the open aggression of Armenia against Azerbaijan. Abusing the indifferent attitude of the Soviet Union’s government, the Armenian authorities have, in fact, sanctioned the expelling of more than 200 thousands Azerbaijanis from their permanent places of residence. On November 17, 1988, the uninterrupted public rally organized by the Azerbaijani society has started in the main square of Baku – the Azadlyg square. People were protesting the actions of the Armenian authorities and the Kremlin. Since 1992, the 17th of November is celebrated as the National Revival Day.[/toggle]

[toggle title=”The World Azerbaijanis Solidarity Day (31 December)” hidden=”true”]The 31st of December is celebrated annually as the World Azerbaijanis Solidarity Day. Ten millions of Azerbaijanis are living today in the world: Iran (the Southern Azerbaijan), Turkey, Germany, France, Great-Britain, USA, Middle East countries. The biggest Azerbaijani Diaspora is located in Russia and numbers 1.5 – 2 millions. With establishment of the Republic of Azerbaijan, the public state of the Diaspora has also changed and it has initiated the multifaceted activities for the prosperity of the Azerbaijani people. In 1993, the 31st of December has been announced as the World Azerbaijanis Solidarity Day in accordance with the Presidential Decree. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”Novruz – five days” hidden=”true”]Novruz is marked to celebrate the arrival of Spring season and means the beginning of a New Year. The first day of Spring in calendar signifies the annual turn of Sun. The historical roots of Novruz Holiday go back to the very ancient times of prophet Zardusht, (Fire Worship) – its age is within 3700 – 5000 years. This holiday has been celebrated in ancient Babylon on the 21st of Nisan month (March and April) and lasted 12 days. Every of these 12 days had its own ceremonials (rites) and entertaining events. The first tangible heritage monument says that Novruz holiday has appeared in 505 before Christ. Islam gave religious patterns to Novruz. But such great thinkers like Ferdowsi, Rudaki, Ibn Sina, Nizami, Saadi, Hafizi have openly stated that Novruz holiday has emerged far before Islam. Writings dedicated to Novruz are the following: “Siyasetname” of Nizami and “Novruzname” of Omar Khayyam. Azerbaijan – the Land of Fires – has right traditions related to Fire Worshipping and in this cultural context, Novruz represents by itself the Symbol of Redemption. “The Akhyr Chershenbe”, which means the Last Tuesday before Novruz arrival, is celebrated by making a bonfire and everyone regardless of his/her age and sex should jump over the blessed fire at least seven times. Seven times jumping over the same bonfire or one time over seven bonfires. As this rite is being honored, one should said: “My yellowness is for you, your redness is for me”. The fire is never extinguished by water. It goes out by itself and then, boys and girls collect its ashes and throw it far away from native home. All this procedure means that the Redemption is done with ashes thrown away. The Redemption using water is linked to the belief that it is a kind of purification force. During Novruz, if you jumped over the brook, it means that you have got the Redemption from all your past year’s sins. There is also another rite: to throw water to each other in the last night of the outgoing year. There is a saying that the night to next Tuesday before Novruz is marked by the stopped brooks and rivers. Everything tends to worship waters and even trees are bending downwards. If anyone will drink such water in New Year’s evening, will preserve himself from illness. The culmination point of Novruz is marked when the old year hands over its competencies to a New Year. In accordance with ancient traditions, people used cannons and guns to shoot in honor of Novruz. Even in XIX century, N.Dubrovin wrote about this ceremony: “Cannons shots in cities and villages have announced about the arrival of Spring in Azerbaijan”. Adam Oleariy who participated in festivities organized in Azerbaijan on the occasion of the Novruz holiday, wrote: Determining the Sun height by the astronomic devices and Sun-dial, the astrologer has announced the following during the equinox: “The New Year has come”. This announcement has been immediately accompanied by cannons shots. Music tones started to be played from city towers and ramparts. The Spring holiday has begun this way” (1637). During Novruz, the table should have seven dishes starting by the letter “S”. It should also reflect sumakh (dried barberry), vinegar, milk, semeni (sweet soup made from wheat malt with flour), sebzi (greens) etc. Mirror and candles are also put on the table. Colored eggs are placed in front of mirror. All of this is full of many symbols: the candle means fire and light which protects anyone from the evil eye. Mirror means clarification. Traditions say that every member of the family should be at home during the first day of the holiday. People believe: “If you will not be at home during the first day of Novruz, so you will miss it seven next years”. In ancient times, external door was never closed as a rule. Light is always switched on during the first day of Novruz because the extinguished fire predicts misfortune. Celebrating Novruz, villagers define how useful will be the newly come year. Will the new year dry or rainy? What will be the crop? In accordance with traditions, the first day of Novruz is deemed as Spring, the second is Summer, the third is Autumn and the fourth one is Winter. If the first day will appear as tranquil and clear, it means the whole year will yield good crop. Novruz is the joyful and loved holiday. Novruz is the holiday which reflects the traditional values of Azerbaijani people. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”Gurban – two days” hidden=”true”]The religious holiday of making sacrifice – the Gurban Holiday is celebrated every year by all Muslim world. The religious rites of making sacrifice have existed long before Islam. After the second year of Hijra when the prophet Mohammed has moved from Medina to Mecca, new patterns of making sacrifices in Islamic world have emerged and formed as extending assistance the poor and orphans, making good deeds to make desires come true. The religious ceremonial of making sacrifice takes its roots from the event that happened to Prophet Ibrahim. He dreamt that Allah orders him to sacrifice his son Ismail to test his belief in God. As a true follower, Ibrahim was ready to fulfill the Divine order as well as Ismail stood ready to be sacrificed. During Gurban holiday, every rich Moslem had to sacrifice an animal, share and distribute its meat to the poor and the orphans. The act of making sacrifice had to elevate anyone spiritually till the highest level of faith. The Koran says: “The Allah needs neither flesh, nor animal’s blood, but only your faith”. The Gurban holiday is celebrated 2 days. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

[toggle title=”Ramadan – two days” hidden=”true”]The holy month of Ramadan is defined as an important month for Moslems in second year of Hijra (year of 622). The month of Ramadan teaches everyone to love with all heart the deeds of Allah passing through testing of body and strengthening of moral spirit. Moslems are fasting during that month – the procedure is called orujlug. The history of Orujlug dates back to the second year of Hijra when prophet Mohammed has determined the month of Ramadan for Moslems in the city of Medina. It is exactly during last 10 nights of the month of Ramadan Allah has gifted the Koran to Moslems. There is a saying that this handover is happened in the night from the 23rd to the 24th or in the night from the 26th to the 27th. This night is called “Laylat al-Qadr” – Night of Power and Might and described in the Koran as follows: “We have indeed revealed strength, might in the Night of Power; The Night of Power is stronger than a thousand months; The Angels descended down on the Earth and are waiting for the Allah’s order; Peace in this Night until the rising of the dawn” (97:1 – 5). During Orujlug, it is not allowed to eat in daytime, smoke and fulfill marital obligations etc. Only children, pregnant women, anyone who is seriously ill, warriors and travelers are free from fasting. Orujlug comes with the rise of a new Moon and lasts 29 – 30 days. The Koran says: “Eat and drink till you can make a difference between dark and white threads, and then respect your oruj till dusk” (2:187). Orujlug existed even before Islam. The Koran says the following about it: “As you are instructed to respect your oruj, the same instruction was also given to your predecessors.” Orujlug finishes with the holiday called Eid ul-Fitr. During this day, all rich and known Moslems must help the poor Moslems. Starting from 1993, the Orujlug holiday is celebrated at State level. Note: A new rule has been enacted from 2006 which stipulates that if the holiday is coinciding with a day-off, the next following day is deemed as a day-off.[/toggle]

2. New Year’s Day, Women’s Day, Victory Day over fascism, Republic Day, Day of National Salvation of the Azerbaijani People; Armed Forces Day, National Independence Day, State Flag Day of Azerbaijan, Constitution Day, National Revival Day, World Azerbaijanis Solidarity, Novruz, Gurban and Ramadan holidays are not deemed as the working days.

3. Engaging of the employees to the working activities during holidays that are not deemed as working days, is allowed only on exclusive occasions envisaged by the present Code.

4. Days to celebrate holidays like Novruz, Gurban and Ramadan for the next year are defined and made public by the relevant executive power authorities till the end of December of the current year.

5. If days-off are coinciding with holidays, the said days-off are transferred as the next working day after the expiry of the holiday period.

6. If holidays like Gurban and Ramadan are coinciding with other holidays, days-off, the next working day is deemed as a day-off.

7. In case when holidays and days-off are following each other or vice versa, the following working days or days-off can be changed at the basis of the decision taken by the relevant executive power authorities in order to ensure the consistency of working days and days-off.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir