PopulationƏhali

Number of population (at the beginning of the year)

 Years   Total number of population, thsd person   of which:  Per cen, of total population 
 urban places   rural places   urban places   rural places 
2000 8 032.8 4 116.4 3 916.4 51.2 48.8
2001 8 114.3 4 167.2 3 947.1 51.4 48.6
2002 8 191.3 4 219.7 3 971.6 51.5 48.5
2003 8 269.1 4 273.7 3 995.4 51.7 48.3
2004 8 349.0 4 403.6 3 945.4 52.7 47.3
2005 8 447.3 4 477.6 3 969.7 53.0 47.0
2006 8 553.0 4 565.7 3 987.3 53.4 46.6
2007 8 665.9 4 636.6 4 029.3 53.5 46.5
2008 8 779.8 4 733.6 4 046.2 53.9 46.1
2009 8 896.9 4 818.3 4 078.6 54.2 45.8
2010 8 997.4 4 866.6 4 130.8 54.1 45.9
2011 9 111.1 4 829.5 4 281.6 53.0 47.0

Birth, death and natural increase

 Years  Person Per 1000 population
Births  Deaths   Natural increase   Births   Deaths   Natural increase 
2000  116 994 46 701 70 293 14.8 5.9 8.9
2001 110 356 45 284 65 072 13.8 5.7 8.1
2002 110 715 46 522 64 193 13.8 5.8 8.0
2003 113 467 49 001 64 466 14.0 6.0 8.0
2004 131 609 49 568 82 041 16.1 6.1 10.0
2005 141 901 51 962 89 939 17.2 6.3 10.9
2006 148 946 52 248 96 698 17.8 6.2 11.6
2007 151 963 53 655 98 308 18.0 6.3 11.7
2008 152 086 52 710 99 376 17.8 6.2 11.6
2009 152 139 52 514 99 625 17.2 5.9 11.3
2011 165 643 53 580 112 063 18.5 6.0 12.5

Distribution of population by age groups (at the beginning of the year)

Thsd person Percent  Number of female to 1000 male by age group
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Total population 8779.8 8896.9 8997.4 9111 100 100 100 100 1042.4 1041.4 1038.7 1017
of which:
0-4 692.3 731.9 740.2 678.7 7.9 8.2 8.2 7.4 873.6 874.3 872.0 865
5-9 563.9 568.3 574.7 642.9 6.4 6.4 6.4 7.1 884.1 878.7 876.3 872
10-14 778.2 713.9 722.0 735.0 8.9 8.0 8.0 8.1 939.2 930.5 927.9 902
15-19 942.6 930.8 941.3 916.6 10.7 10.5 10.5 10.1 965.0 965.4 962.7 953
20-24 886.0 911.7 922.0 951.0 10.1 10.2 10.2 10.4 974.2 973.8 970.9 1015
25-29 736.6 762.4 771.0 830.2 8.4 8.6 8.6 9.1 1019.7 1005.3 1002.6 1018
30-34 630.3 649.9 657.3 693.0 7.2 7.3 7.3 7.6 1105.2 1091.7 1089.3 1010
35-39 651.9 630.6 637.7 632.8 7.4 7.1 7.1 6.9 1139.5 1138.4 1135.6 1065
40-44 682.1 681.6 689.3 673.0 7.8 7.7 7.7 7.4 1142.3 1148.1 1145.3 1086
45-49 679.4 692.5 700.3 688.6 7.7 7.8 7.8 7.6 1102.8 1118.4 1115.7 1077
50-54 464.4 519.1 525.0 562.8 5.3 5.8 5.8 6.2 1100.4 1099.1 1096.6 1068
55-59 309.4 323.1 326.7 352.5 3.5 3.6 3.6 3.9 1123.5 1127.1 1124.2 1102
60-64 149.6 179.9 181.9 212.3 1.7 2.0 2.0 2.3 1187.1 1185.9 1181.1 1171
65-69 213.0 177.4 179.4 140.2 2.4 2.0 2.0 1.5 1312.7 1295.0 1291.2 1269
70 and over 400.1 423.8 428.6 401.5 4.6 4.8 4.8 4.4 1460.6 1475.5 1471.7 1422

Information taken from the website of www.president.az

Azərbaycan Respublikasının Əhalisi

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

İllər  Cəmi əhalinin sayi, min nəfər o cümlədən:   Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə
 şəhər yerləri  kənd yerləri şəhər yerləri kənd yerləri
 2000 8 032.8 4 116.4 3 916.4 51.2 48.8
2001 8 114.3 4 167.2 3 947.1 51.4 48.6
2002 8 191.3 4 219.7 3 971.6 51.5 48.5
2003 8 269.1 4 273.7 3 995.4 51.7 48.3
2004 8 349.0 4 403.6 3 945.4 52.7 47.3
2005 8 447.3 4 477.6 3 969.7 53.0 47.0
2006 8 553.0 4 565.7 3 987.3 53.4 46.6
2007 8 665.9 4 636.6 4 029.3 53.5 46.5
2008 8 779.8 4 733.6 4 046.2 53.9 46.1
2009 8 896.9 4 818.3 4 078.6 54.2 45.8
2010 8 997.4 4 866.6 4 130.8 54.1 45.9
2011 9 111.1 4 829.5 4 281.6 53.0 47.0


Doğum, ölüm və təbii artım

İllər Nəfər əhalinin hər 1000 nəfərinə
 Doğulanlar  Ölənlər  Təbii artım  Doğulanlar  Ölənlər  Təbii artım
 2000 116 994 46 701 70293 14.8 5.9 8.9
2001 110 356 45 284 65072 13.8 5.7 8.1
2002 110 715 46 522 64193 13.8 5.8 8.0
2003 113 467 49 001 64466 14.0 6.0 8.0
2004 131 609 49 568 82041 16.1 6.1 10.0
2005 141 901 51 962 89939 17.2 6.3 10.9
2006 148 946 52 248 96698 17.8 6.2 11.6
2007 151 963 53 655 98308 18.0 6.3 11.7
2008 152 086 52 710 99376 17.8 6.2 11.6
2009 152 139 52 514 99625 17.2 5.9 11.3
2010 165 643 53 580 112 063 18.5 6.0 12.5


1)Əhalinin sayı və tərkibi haqqında mütləq və nisbi məlumatlar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir.

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)

Min nəfər Faizlə  Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000  kişiyə düşən qadınların sayı
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
 Cəmi əhali 8779.8 8896.9 8997.4 9111.1 100 100 100 100 1042.4 1041.4 1038.7 1017
o cümlədən yaşda:
0-4 692.3 731.9 740.2 678.7 7.9 8.2 8.2 7.4 873.6 874.3 872.0 865
5-9 563.9 568.3 574.7 642.9 6.4 6.4 6.4 7.1 884.1 878.7 876.3 872
10-14 778.2 713.9 722.0 735.0 8.9 8.0 8.0 8.1 939.2 930.5 927.9 902
15-19 942.6 930.8 941.3 916.6 10.7 10.5 10.5 10.1 965.0 965.4 962.7 953
20-24 886.0 911.7 922.0 951.0 10.1 10.2 10.2 10.4 974.2 973.8 970.9 1015
25-29 736.6 762.4 771.0 830.2 8.4 8.6 8.6 9.1 1019.7 1005.3 1002.6 1018
30-34 630.3 649.9 657.3 693.0 7.2 7.3 7.3 7.6 1105.2 1091.7 1089.3 1010
35-39 651.9 630.6 637.7 632.8 7.4 7.1 7.1 6.9 1139.5 1138.4 1135.6 1065
40-44 682.1 681.6 689.3 673.0 7.8 7.7 7.7 7.4 1142.3 1148.1 1145.3 1086
45-49 679.4 692.5 700.3 688.6 7.7 7.8 7.8 7.6 1102.8 1118.4 1115.7 1077
50-54 464.4 519.1 525.0 562.8 5.3 5.8 5.8 6.2 1100.4 1099.1 1096.6 1068
55-59 309.4 323.1 326.7 352.5 3.5 3.6 3.6 3.9 1123.5 1127.1 1124.2 1102
60-64 149.6 179.9 181.9 212.3 1.7 2.0 2.0 2.3 1187.1 1185.9 1181.1 1171
65-69 213.0 177.4 179.4 140.2 2.4 2.0 2.0 1.5 1312.7 1295.0 1291.2 1269
70 və yuxarı 400.1 423.8 428.6 401.5 4.6 4.8 4.8 4.4 1460.6 1475.5 1471.7 1422

Məlumatlar www.president.az saytından götürülmüşdür

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir