TerritoryƏrazi

Territory  Neighbours 
86,6 thousand square km (forests 12%, water basins 1.7%,
sown area 54,9%, including 31.1 % pastures and hayfields, 31.4% other lands). The country extends between longitude 44° and 52° east and
latitude 38° and 42° north,
Baku situated at the parallel of 40°.
It borders with Iran (765 km) and Turkey (15 km) on the south, Russia (390 km) on the north, Georgia (480 km) on the north-west and Armenia (1007 km) on the west.
Distance from Baku to North Pole is 5550 km, to the equator 4440 km. The length of the largest area of Caspian Sea in Azerbaijan sector is 456 km.
Big lakes, km2 Big islands km2
Sarysu – 67.0 Pirallahy – 14.4
Chilov – 11.5
Aggol – 56.2 Khere-Zire – 3.5
Boyuk-Zire – 1.4
Agzybirchala – 37.0 Big rivers km
Mehman – 35.0 Kur – 1515
Araz – 1072
Boyukshor – 9.2 Alazan (Ganykh) – 413
Iori (Gabyrry) – 389
Hajygabul – 8.4 Samur – 216
Terter – 200
The world’s biggest lake – 
Caspian Sea (area – 400000 km2; depth – 1025m).
The highest peak – Bazarduzu (4466m).

Ərazisi 86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, cümlədən 31.1 % otlaq və biçənəklə,31.4% sair torpaqlar).Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir.Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km

Böyük göllər, km2 
Sarısu – 67.0
Ağgöl – 56.2
Ağzıbirçala – 37.0
Mehman – 35.0
Böyükşor – 9.2
Hacıqabul – 8.4

Dünyada ən böyük göl -Xəzər dənizi
sahəsi 400000 km2, dərinliyi-1025 m.

Ən yüksək dağ zirvəsi 
Bazardüzü – 4466 m.

Qonşuları Dövlət sərhədləri Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir.Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km

Böyük adalar km2 
Pirallahı – 14.4
Çilov – 11.5
Xərə-Zirə – 3.5
Böyük-Zirə – 1.4

Böyük çaylar km
Kür – 1515
Araz – 1072
Alazan (Qanıx) – 413
İori (Qabırrı) – 389
Samur – 216
Tərtər – 200