Dövlət rəmzləriState Symbols

Maddə 23. Azərbaycan dövlətinin rəmzləri
(Konstitusiya maddəsi)

I. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnidir.

II. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

III. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və mətni Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. 

Dövlət Bayrağı

Azərbaycanda üçrəngli dövlət bayrağı 1918-ci il noyabr ayının 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə qəbul edilmişdir. 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən və Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycanda bu bayraqdan imtina edilmişdir.

Bu bayraq ikinci dəfə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa edilmiş və Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırmışdır.

1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin vəsatətinə baxmış və üçrəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar vermişdir.

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Mavi rəng – Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı rəng – müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyini, yaşıl rəng – islam sivilizasiyasına mənsubluğunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi

Azərbaycanın dövlət gerbi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1920-ci il yanvarın 30-da müsabiqə elan etmiş və müsabiqədən keçəcək gerb nümunəsinin həmin ilin mayın 28-də qəbul ediləcəyi haqqında qərar çıxarmışdır. Lakin 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi nəticəsində gerb qəbul edilməmişdir.

1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Dövlət gerbi ilə bağlı məsələni müzakirə edərək, Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında Azərbaycanın Dövlət gerbinin hazırlanması üçün yeni müsabiqənin elan olunması haqqında vəsatət qaldırmışdır.

Müsabiqə 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə elan olunmuşdur. 1991-1992-ci illər ərzində müsabiqəyə Dövlət gerbinin onlarla layihəsi təqdim olunmuş, müzakirələr zamanı 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış layihələrdən birinin qəbul edilməsi ilə bağlı təkliflər də səslənmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1993-cü il yanvarın 19-da qəbul etdiyi Konstitusiya Qanunu ilə 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış Dövlət gerbi layihələrindən birini müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi kimi təsdiq etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi rəmzidir. Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üstündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rəngləri fonunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsviri vardır.

Dövlət gerbinin qabarıq təsviri:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqamətgahına və xidməti kabinetinə;

Azərbaycan Respublikası parlamentinin binasına, iclas salonuna və parlament sədrinin xidməti kabinetinə;

Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinin, hərbi tribunallarının binalarına, məhkəmə iclaslarının salonlarına, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Ali Məhkəməsi sədrlərinin xidməti kabinetlərinə;

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət orqanlarının binalarına;

Azərbaycan Respublikasının diplomatik və ticarət nümayəndəliklərinin, konsulluq idarələrinin binalarına vurulur.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

1920-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Cümhuriyyətin milli himninin hazırlanması haqqında qərar qəbul etdi və bu məqsədlə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən müsabiqə elan edildi. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyətinin süqutu Azərbaycanın milli himnini qəbul etməyə imkan vermədi.

1992-ci il mayın 27-də parlament “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında” Qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, 1919-cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş “Azərbaycan marşı” Azərbaycanın Dövlət himni kimi təsdiq edildi.

Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyovun
Sözləri: Əhməd Cavadındır

Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən, şanlı Vətən!
Azərbaycan, Azərbaycan!

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini yüklə ( 2 MB, .mp3 )

Article 23. Azerbaijan State Symbols

(Constitution article)

I. State symbols of the Republic of Azerbaijan shall be: the Republic of Azerbaijan Flag, the Republic of Azerbaijan Emblem, the Republic of Azerbaijan National Anthem.

II. The Flag of the Republic of Azerbaijan shall consist of three wide stripes. The upper stripe shall be of blue colour, the middle stripe shall be red and the lower one shall be green. There shall he a white crescent and eightpointed star in the middle of the red stripe on both sides of the Flag. The proportion of the width to the length shall be 1 by 2. III. The design of the Republic of Azerbaijan Flag and the Republic of Azerbaijan State Emblem, the music and the text of the Republic of Azerbaijan National Anthem shall be defined by the Constitutional Law.

The Republic of Azerbaijan Flag

On November 9th, 1918 government of Azerbaijan Democratic Republic adopted resolution on national three colored flag. After the fall of ADP on April 28, 1920 and establishment of Soviet power in Azerbaijan this flag was rejected.

On November 17, 1990 three colored flag was for the second restored in its rights by the resolution of Supreme Majlis of Nakhichevan Autonomous Republic and accepted as national flag of Autonomous Republic. At the same session Supreme Majlis of Nakhichevan solicited Supreme Soviet of Azerbaijan SSR for recognition of three colored flag as a national symbol of Azerbaijan.

On February 5, 1991 Supreme Soviet of Azerbaijan Republic considered a solicitation for recognition three colored flag as a National Flag of Azerbaijan.

National Flag of the Republic of Azerbaijan consists of three equal in length horizontal stripes. The upper stripe is blue, middle is red, lower is green colored. Blue color has meaning of Turkic origin of Azerbaijani nation, red color has reflects the heading to modernization of society and development of democracy, and the green color shows belonging to Islamic civilization. In the center of red stripe on both sides of flag there is white crescent and eight-angled star. Proportions of width of the flag to the length is 1:2.

The Republic of Azerbaijan Emblem

On January 30, 1920 government of Azerbaijan Democratic Republic adopted resolution on announcement a competition of the best National emblem of republic. It was mentioned in the resolution that adoption of the emblem will be on May 28. But in the result of fall on April 28, 1920 of Azerbaijan Democratic Republic emblem wasn’t adopted.

On November 17, 1990 Supreme Majlis of Nakhichevan AR, after having discussed question on National emblem solicited Supreme Soviet of Azerbaijan SSR on announcement a competition for processing the National emblem of Azerbaijan.

Competition was announced on February 5, 1991 according to resolution of Supreme Soviet of Azerbaijan Republic. During 1991-1992 there were tens of projects of new National emblem, on discussions there were also suggestions on adoption on the projects designed in 1919-1920.

On January 19, 1993 Supreme Soviet of the Republic of Azerbaijan passed Constitutional Law according to which project of National emblem of 1919-1920 with some changes was adopted.

National emblem of the Republic of Azerbaijan is the symbol f sovereignty of Azerbaijan state. National emblem represents an image of oriental escutcheon, placed on the arch composed of oak branches and ears. On the escutcheon in background of colors of National flag of the Republic of Azerbaijan there is image of eight-angled star and in the center of star there are tongues of flame.

Convex image of National flag (emblem) is represented:

at the residence and office room of the President of the Republic of Azerbaijan;

on the wall of parliament building, in the session hall and office room of the chairman of parliament of the Republic of Azerbaijan;

on the walls of buildings of all courts, military tribunals, in the halls of court sessions, in the office rooms of chairmen of Constitutional Court and Supreme Court of the Republic of Azerbaijan;

in cases provided by legislation of the Republic of Azerbaijan, on the walls of buildings of state structures;

on the walls of buildings of diplomatic and trade representatives of consular offices of the Republic of Azerbaijan .

The Republic of Azerbaijan National Anthem

On January 30, 1920 government of Azerbaijan Democratic Republic adopted resolution on working-out the National Anthem of republic. With this aim it was announced a competition of the best National Anthem. But in the result of fall on April 28, 1920 of Azerbaijan Democratic Republic Anthem wasn’t adopted.

On May 27, 1992 Milli Majlis adopted the law “About the State Hymn of the Republic of Azerbaijan”, according which the “Azerbaijani march” of the great composer Uzeyir Hajibeyov and the poet Ahmed Javad, which was created in 1919, was approved as the State Anthem of Republic of Azerbaijan.

Music by : Useyir Hajibeyov

Words by : Ahmed Javad

Azerbaijan, Azerbaijan!

You are the country of heroes!

We will die so that you might be alive!

We will shed our blood to defend you!

Long live your three-colored banner!

Thousands of people sacrificed their lives

You’re become the field of battles.

Every soldier fighting for you,

Has become a hero.

We pray for your prosperity,

We make sacrifice our lives to you

Our sincere love to you,

Comes from the bottom of our hearts.

To defend your honor,

To hoist your banner,

All the young people are ready.

Glorious motherland,

Azerbaijan, Azerbaijan!

Download the Republic of Azerbaijan National Anthem ( 2 MB, .mp3 )

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir