StructureStruktur

[one_fourth][team_member name=”İmaməddin Quliyev” position=”Prezident” phone=”” email=”i.guliyev@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/imamguliyev.jpg”][/team_member][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last] [divider_3]

 

 

[one_fourth][team_member name=”Nahid Quliyev” position=”vitse -president” phone=”” email=”n.guliyev@avpu.az” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2015/01/Nahid-Guliyev.jpg”][/team_member][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last] [divider_3]

 

 

[one_fourth] [team_member name=”Hüseyn Həsənov” position=”Baş Katib” phone=”” email=”h.hasanov@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/huseynhasanov.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth] [team_member name=”Səma İsalı” position=”Mətbuat katibi” phone=”” email=”s.isali@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/Sema.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth] [team_member name=”İlkin Seyidzadə” position=”Layihələr üzrə menecer” phone=”” email=”i.seyidzade@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/ilkinseyidzadeh.jpg”][/team_member]  [one_fourth_last] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last][divider_3]

 

 

[one_fourth] [team_member name=”Həsən Həsənli” position=”Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Departamentinin sədri ” phone=”” email=”h.hasanli@avpu.az” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2014/09/Hasan-Hasanli-foto.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth][team_member name=”Nəsrin Babanlı” position=”İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin sədri ” phone=”” email=”n.babanly@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/nasrinbabanly.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth_last] [team_member name=”Sariyya Abuzarli” position=”İnsan Resursları üzrə Departamentinin sədri” phone=”” email=”s.abuzarli@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/sariyyaabuzerli.jpg”] [/team_member] [/one_fourth_last] [one_fourth] [team_member name=”Ülviyyə Bəbirli” position=”Mədəniyyət və İncəsənət Departamentinin sədri ” phone=”” email=”u.babirli@avpu.az” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2018/04/Ulviyya-Babirli.jpg”] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last] [divider_3]

 

 

[slogan button_text=”” link=”” nopadding=”false” carved=”false” background=”#ededed” text_color=”#333333″]İdarə Heyəti[/slogan]

 

[one_sixth] [team_member name=”İmaməddin Quliyev” [“” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/imamguliyev.jpg”][/team_member] [/one_sixth] [one_sixth] [team_member name=”Murad Rzayev” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/muradrzayev.jpg”][/team_member] [/one_sixth] [one_sixth] [team_member name=”Xəqani Fərəcov” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/xaqanifarajov.jpg”][/team_member] [/one_sixth] [one_sixth] [team_member name=”Səma İsalı” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/Sema.jpg”][/team_member] [/one_sixth][one_sixth][team_member name=”Səbuhi Rzayev” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/11/sabuhirzayev.jpg”][/team_member] [/one_sixth][one_sixth_last][team_member name=”Raul Gülməmmədov” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2018/03/RAul-Gulmammadov.jpg”][/team_member] [/one_sixth_last]

 

 

[slogan button_text=”” link=”” nopadding=”false” carved=”false” background=”#ededed” text_color=”#333333″]Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyası[/slogan]

[one_fourth] [team_member name=”Emil Cəfərli” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/emilceferli.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth] [team_member name=”Əhəd Əhədli” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/ahadahadli.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth] [team_member name=”Gülnar Mirmövsumova” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/gulnar.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last][one_fourth][team_member name=”Imamaddin Guliyev” position=”President” phone=”” email=”i.guliyev@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/imamguliyev.jpg”][/team_member][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last] [divider_3]

 

[one_fourth][team_member name=”Nahid Guliyev” position=”vise -president” phone=”” email=”n.guliyev@avpu.az” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2015/01/Nahid-Guliyev.jpg”][/team_member][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last] [divider_3]

 

[one_fourth] [team_member name=”Huseyn Hasanov” position=”General secretary” phone=”” email=”h.hasanov@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/huseynhasanov.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth] [team_member name=”Sama Isalı” position=”Press secretary” phone=”” email=”s.isali@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/Sema.jpg”][/team_member] [/one_fourth][one_fourth_last] [team_member name=”Ilkin Seyidzade” position=”Project manager” phone=”” email=”i.seyidzade@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/ilkinseyidzadeh.jpg”][/team_member]  [one_fourth_last] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last][divider_3]

[one_fourth] [team_member name=”Hasan Hasanli” position=”Head of International Relations Department of AVPU ” phone=”” email=”h.hasanli@avpu.az” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2014/09/Hasan-Hasanli-foto.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth][team_member name=”Nasrin Babanly” position=”Head of  Public Relations Department of AVPU ” phone=”” email=”n.babanly@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/nasrinbabanly.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth_last] [team_member name=”Sariyya Abuzarli” position=”Head of Human Resources Department of AVPU” phone=”” email=”s.abuzarli@avpu.az” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/sariyyaabuzerli.jpg”][/team_member] [/one_fourth_last] [one_fourth] [team_member name=”Ulviyya Babirli” position=”Head of of Culture and Art Department ” phone=”” email=”u.babirli@avpu.az” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2018/04/Ulviyya-Babirli.jpg”] [one_fourth][/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last] [divider_3]

[slogan button_text=”” link=”” nopadding=”false” carved=”false” background=”#ededed” text_color=”#333333″]Managing board [/slogan]

[one_sixth] [team_member name=”Imamaddin Guliyev” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/imamguliyev.jpg”][/team_member] [/one_sixth] [one_sixth] [team_member name=”Murad Rzayev” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/muradrzayev.jpg”][/team_member] [/one_sixth] [one_sixth] [team_member name=”Khagani Farajov” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/xaqanifarajov.jpg”][/team_member] [/one_sixth] [one_sixth] [team_member name=”Sama Isali” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/Sema.jpg”][/team_member] [/one_sixth][one_sixth][team_member name=”Sabuhi Rzayev” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/11/sabuhirzayev.jpg”][/team_member] [/one_sixth][one_sixth_last] [team_member name=”Raul Gulmammadov” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://www.avpu.az/wp-content/uploads/2018/03/RAul-Gulmammadov.jpg”][/team_member] [/one_sixth_last]

[slogan button_text=”” link=”” nopadding=”false” carved=”false” background=”#ededed” text_color=”#333333″]Control-Revision Commission[/slogan]

[one_fourth] [team_member name=”Emil Jafarli” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/emilceferli.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth] [team_member name=”Ahad Ahadli” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/ahadahadli.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth] [team_member name=”Gulnar Mirmovsumova” position=”” phone=”” email=”” picture=”http://avpu.az/wp-content/uploads/2012/08/gulnar.jpg”][/team_member] [/one_fourth] [one_fourth_last][/one_fourth_last]